Alexandra Demetrianová (Amnesty International Slovensko)

Koordinátorka kampaní a aktivizmu Amnesty International Slovensko. V súčasnosti vedie kampaň Hovorme o súhlase, ktorej cieľom je prispieť k tomu, aby sme žili v spoločnosti, v ktorej nedochádza k znásilneniam a iným formám sexuálneho násilia. V spoločnosti, ktorá plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Kampaň Hovorme o súhlase má za cieľ odstraňovať stigmu, s ktorou sa v spoločnosti spája znásilnenie a pomôcť búrať škodlivé mýty a rodové stereotypy vedúce ku kultúre znásilnenia. Tú je potrebné nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. Dôležitým prvým krokom je zmena zákonov o sexuálnom násilí tak, aby určovali, že sex bez súhlasu je znásilnením.
 
www.amnesty.sk

Mohli by vás zaujímať