PechaKucha Night BratislavaVol. 48

PechaKucha Night Bratislava Vol. 48 Ľudskoprávna edícia

Dátum 27. mája 2021
Čas 19:00
Miesto

A4 - priestor súčasnej kultúry,
Karpatská 2, Bratislava
+ online stream podujatia
na našej FB page

48. vydanie PechaKucha Night Bratislava v spolupráci s Amnesty International Slovensko bude venované ľudským právam na Slovensku, ale aj vo svete. Upriamime sa na dôležité ľudskoprávne témy, ktoré vo verejnej diskusii síce rezonujú, no v rovine konkrétnych riešení sú politicky dlhodobo ignorované či zneužívané. Pôjde o ľudské práva LGBT+ ľudí, sexuálne a reprodukčné práva žien, ako aj ľudské práva Rómov a Rómok či témy utečenectva, migrácie a klimatickej krízy. Pozornosť budeme venovať aj sexualizovanému násiliu, pracovným právam a situácii ľudí bez domova, do ktorých devastujúco zasiahla globálna pandémia.

Okrem aktivistov, aktivistiek, organizácii a iniciatív, predstavíme vizuálne umelkyne a umelcov, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú otázky ľudských práv.

 

Vstup:

Offline – A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2. Kapacita návštevníkov je limitovaná. Vstupenky v hodnote 4,- EUR bude možné zakúpiť na tootoot.fm.

online – Live stream na FB page PechaKucha Night Bratislava. Online stream podujatia je prístupný bezplatne.

 

Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.

 

Podujatie je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014- 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Partnerom podujatia je Amnesty International Slovensko.

 

Partnerom podujatia je A4 - priestor súčasnej kultúry.