Pavlína Fichta Čierna

Vizuálna umelkyňa, kurátorka a aktivistka, ktorá sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do verejného priestoru zameriava najmä na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Dlhoročne sa venuje pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí na Žilinskej univerzite. Na základe životnej skúsenosti s vlastným dieťaťom verejne vystupuje za práva trans ľudí. V spolupráci so svojím synom Claudom Johannom Čiernym vytvorila umelecký projekt ZA TREST (2020), ktorého súčasťou je manifest „Matky transrodových detí, spojte sa!“. Je spoluzakladateľkou iniciatívy Združenia rodičov a priateľov LGBT+ komunity.
 
www.fichta.net

Mohli by vás zaujímať