Alexandra Kárová (Vagus)

Riaditeľka občianskeho združenia Vagus, ktorého dlhodobým poslaním je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb čo možno najväčšiemu počtu ľudí bez domova. Prostredníctvom odbornej pomoci prispieva k zvyšovaniu kvality života ľudí bez domova, a tým aj zvýšeniu šancí pre ich úspešný návrat do bežného života. Svoje aktivity spočiatku vykonávalo formou terénnej sociálnej práce, neskôr založilo nízkoprahové denné centrum Domec a tiež pro-sociálnu kaviareň Dobre&Dobré. Od roku 2018 poskytuje v rámci integračného programu odborné sociálne poradenstvo a bývanie. Tento rok oslavuje desiaty rok svojho pôsobenia.
 
www.vagus.sk

Mohli by vás zaujímať