Ingrid Kosová (QUO VADIS)

Zakladateľka organizácií QUO VADIS a MONTESSORI, ktoré pôsobia prioritne v oblasti presadzovania ľudských práv, inkluzívneho vzdelávania, rodovej rovnosti a diseminácie inovatívnych prvkov na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania. Je skúsenou lektorkou ľudských práv a rodovej rovnosti. V súčasnosti pôsobí aj ako členka komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Zároveň sa ako expertka v oblasti vzdelávania podieľa na tvorbe Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.
 
www.quovadisoz.com

Mohli by vás zaujímať