Dita Malečková

Absolventka filozofie a informačnej vedy na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 2009 pôsobí v oblasti mediálnej teórie a novomediálnej umeleckej tvorby. V roku 2019 začala spolu s Janom Tylom pracovať s neuronovými sieťami a hlbšie sa zaujímať o umelú inteligenciu. Spoločne vytvorili projekt Digitálny filozof, v rámci ktorého študenti vytvorili virtuálne osobnosti vybraných filozofov a mysliteľov, aby im mohli klásť otázky. Na tento projekt nadviazali s projektom Digitálny spisovateľ (pre Český rozhlas 2020 –⁠ 2021), ktorý slúži na generovanie literárnych textov. Oba projekty bližšie predstaví v prezentácii na PechaKucha Night Bratislava.

https://ditamorg.wixsite.com/ditamaleckova

https://www.facebook.com/dita.m.org/

https://twitter.com/ditamorg

https://www.linkedin.com/in/ditamaleckova/

Mohli by vás zaujímať