Danica Pišteková

Architektka, ktorá počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave začala rozvíjať svoj záujem o otázky týkajúce sa tela, mäkkej architektúry, a vzťahu medzi odevom a priestorom. Počas doktorandského štúdia absolvovala výskumnú stáž na inštitúte CITA v Kodani. Je spoluzakladateľkou a členkou kolektívu WOVEN zameraného na malú architektúru a intervencie do verejného priestoru. Na Katedre architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave momentálne vedie Ateliér architektúry: telo a priestor, a to vôbec ako prvá žena na tejto pozícii. Je laureátkou Ceny nadácie Novum, ceny za architektúru CeZaAr, prednáša, a publikuje a vystavuje doma i v zahraničí. Na PechaKucha Night Bratislava predstaví časť svojej tvorby skrz digitálne modely a prototypy v mierke 1:1, ktoré slúžia ako rozhrania medzi virtuálnou a materiálovou zložitosťou.

www.danicapistekova.com

https://www.instagram.com/danicapistekova/

Mohli by vás zaujímať