Emília Rigová

Vizuálna umelkyňa zaoberajúca sa problematikou (vlastnej) identity, napätím medzi sociálnymi konštruktmi a subjektívne žitou realitou. Angažovane skúma problémy rodových, rasových a etnických minorít, no najmä vzťahy medzi rómskou identitou a majoritnou spoločnosťou. Problematiku socio-kultúrnych stereotypov a politiky tela demonštruje pomocou svojho alter-ega Bári Raklóri, ktoré vytvorila v roku 2012. Nanovo ním tvorí a dekonštruuje reprezentácie rómskej ženy v západnom kanonizovanom umení a súčasnej kultúre.
 
www.emiliarigova.com

Mohli by vás zaujímať