.txt

Knižná edícia, ktorá vznikla zo spoločnej iniciatívy umeleckého kolektívu APART, združenia pre výskum a kolektívnu prax Display a angažovaného mesačníka Kapitál. Edícia prináša súbor prekladov významných svetových mysliteliek a mysliteľov, ako aj pôvodných slovenských a českých textov, ktoré promptne reagujú na najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény. Publikované eseje sa pohybujú na pomedzí akademického a umeleckého výskumu a angažovanej praxe, aktívne sa zapájajú do spoločenskej debaty a exponujú aktuálne problémy. Ich hlas nie je tichý a rezignovaný, je výrazný a naliehavý. Práve pre tieto hlasy sa usiluje byť edícia .txt otvorenou platformou.

 

www.apart.sk
www.display.cz
www.kapital-noviny.sk

Mohli by vás zaujímať