Katarína Batková (VIA IURIS)

Výkonná riaditeľka organizácie VIA IURIS, ktorej základnou misiou je to, aby ľudia neboli voči moci bezmocní, a aby zákony platili pre všetkých rovnako. VIA IURIS dlhodobo stojí na strane jednotlivcov a komunít, ktorým pomáha využívať právo ako nástroj pre dosiahnutie spravodlivosti, ale aj navrhovať a meniť právne predpisy tak, aby boli spravodlivo nastavené pre všetkých. Stojí na strane verejného záujmu a presadzuje opatrenia prispievajúce k tomu, aby sme všetci mali prístup k spravodlivosti, aby súdy, prokuratúra a polícia konali v prospech občanov, a aby na Slovensku fungovala autentická občianska spoločnosť.
 
www.viaiuris.sk

Mohli by vás zaujímať