Michal Marcinov / Laboratórium architektúry krajiny

Absolvoval odbor krajinná architektúra na Fakulte architektúry STU v Bratislave. V jeho laboratóriu architektúry krajiny, ktoré založil pred rokom sa cez príčiny pracuje na vyvodzovaní riešení. Na PechaKucha Night Bratislava predstaví projekty, v ktorých spolupracoval na zadaniach mestských krajín.

Video

Mohli by vás zaujímať