Peter Stec

Vyštudoval Universität für angewandte Kunst vo Viedni, postgraduál skončil na Princeton University. Venuje sa interaktívnej, dynamickej architektúre a skúma možnosti procesu ako nového média. Časť z jeho výskumov bola podporená Fulbrightovým štipendiom. Učil na State University of New York a od tohto roku bude popri vlastnej kancelárii viesť aj ateliér na VŠVU v Bratislave. V minulost pracoval pre Eisenman Architects, Office for Metropolitan Archtecture a Herzog & de Meuron.

Video

Mohli by vás zaujímať