Petr Klíma (CZ)

Architekt, ktorý počas štúdia humanistiky, architektúry a dejín a teórie dizajnu absolvoval stáže v USA, Nemecku a Indii. Pôsobí na Ústave umenia a dizajnu Západočeskej univerzity v Plzni a taktiež v spoločnosti Plzeň 2015, kde sa venuje architektúre a verejnému priestoru. Je autorom výstavy KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorom rovnomennej publikácie. Aktuálne sa podiela na príprave projektu venovaného osobnosti a dielu architektky Růženy Žertové.

Video

Mohli by vás zaujímať