József R. Juhász

performer

Performer, básník a od roku 1987 i organizátor festivalu Transart Communication, zameraného na performance a multimédiá. Realizoval viac ako 160 performancií v 35-tich štátoch sveta od Mexika cez Filipínske ostrovy až po Japonsko. Jeho ars poetica sa mení v čase ako samotné akčné umenie. Od roku 1996 sa venuje tzv. paranormálnym športovým aktivitám – napríklad bicykluje na komíne a pod zemou, v lete lyžuje medzi autami, potápa sa na námestí a i.. Je autorom projektu Možná minulosť, v rámci ktorého vytváral interaktívne zvukové inštalácie zo starých šijacích strojov kombinovaných s gramofónmi zo začiatku minulého storočia. Posledné roky uskutočňuje pouličné performancie s politicko-sociálnou tematikou.

Video

Mohli by vás zaujímať