Žofia Babčanová

Doktorandka Ateliéru Transport dizajn Vysokej školy výtvarných umení. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá virtuálnou kresbou a jej vplyvom na dizajn. Gestická kresba telom otvára dizajnérovi nové možnosti, ako pracovať s expresiou a dynamikou vlastného tela. 3D kresba zas ovplyvňuje finálny dizajn, pretože autorovi umožňuje vstupovať priamo do diela, a vytvárať tak architektúru v symbióze s ľudským pohybom a ergonómiou. V práci skúma taktiež možnosti zhmotnenia virtuálnej kresby pomocou 3D tlače a frézy, čím kresbu posúva na hranicu medzi skicou a modelom.

Mohli by vás zaujímať