Agnieszka Grodzińska (PL)

Poľská výtvarníčka (1984, Opole), vyjadrujúca sa prostredníctvom média maľby, kresby a inštalácie. Absolventka odboru výtvarnej výchovy a maľby na Academy of Fine Arts v Poznani (2004 – 2009). Držiteľka štipendia Ministerstva kultúry a národného dedičstva – „Young Poland“ (2009). Spoluzakladateľka umeleckej skupiny Rżnięty Kryształ. Participovala na mnohých kolektívnych a individuálnych výstavách v Poľsku (Museum; Flex-O-View. S-q-u-e-e-z-e to Focus, Echo Park; Genealogies of work; Time of collage; Przedmioty  i widoki; Barwy Ochronne; 10th Geppert Competition; Brudne Kwiaty; Survival # 7 – Festival of Art in Extreme Conditions), v Španielsku (Impossibility vs. Self-censorship) ale taktiež na Slovensku (Sme tutaj/Jesteśmy tutaj; Nikdy nebolo lepsie) a v Čechách (Saturation Rhythm, Figurama). Spolupracuje s časopismi Punkt Magazine a Artpunkt Magazine.

Video

Mohli by vás zaujímať