Chybik+Kristof AA (CZ)

Mladý architektonický ateliér z Brna. Založený v roku 2010 architektmi Ondřejom Chybíkom {CZ} a Michalom Krištofom (SK}, krátko po ukončení štúdia na FA v Brne, praxi v rakúskom PPAG a dánskom Bjarke Ingels Group, BIG. Obidvaja absolvovali FA VUT v Brne u doc. Havliša, Ondřej Chybík diplomovou pracou na téma „Kreativní Kraví hora – univerzita ve měste“ a Michal Krištof diplomovou prácou ,,Bratislava - Rybné námestie + Rybné nábrežie" riešiacou Bratislavské nábrežie a problém PKO. Štúdio v poslednej dobe vyhralo architektonickú súťaž na objekty Danubia parku v Čunove pri Bratislave.

Video

Mohli by vás zaujímať