Petra Havelská

architektka

Špecializuje sa na komunikáciu v architektúre so zameraním na verejný priestor. Od ukončenia štúdia architektúry na TU vo Viedni, žije a pracuje v Londýne, pôsobila v ateliéroch milk:studio architects a John McAslan & Partners. V súvislosti s verejným priestorom spolupracovala na projektoch ako Zelený most (Mestské zásahy Bratislava), Millwall Dock Gardens (ocenený projekt súťaže Forgotten Spaces, RIBA) a pod.  Posledná spolupráca s arch. Igorom Markom (FoRM Associates) bola ocenená v medzinárodnej súťaži Urban Landscaping v Kyjeve. V 2010 absolvovala magisterské štúdium MA Creative & Cultural Entrepreneurship na Goldsmiths, University of London diplomovou prácou o kolaborácii v architektúre - je prvou študentskou publikáciou vôbec, ktorá vznikla za podpory ICCE. Pracuje pre Solidspace Developments a zodpovedná za komunikačnú stratégiu pre FoRM Associates. Vyhľadáva spoluprácu na projektoch, ktoré presahujú tradičné formy architektúry.

Video

Mohli by vás zaujímať