Dominik Strzelec (PL)

Študoval filozofiu na Varšavskej univerzite a architektúru na Technickej univerzite vo Varšave a Angewandte vo Viedni. Aktuálne pracuje v rámci open-source a sieťových komunít, kde skúma ich možný budúci vplyv na materiálnu kultúru. V rámci rôznych spoluprác navrhuje konkrétne intervencie od tých pragmatických, až po úplne špekulatívne, ktoré podnecujú jednotlivca alebo skupiny k diskusii, kreatívnej dynamike, komunikácii a digitálne sprostredkovanému remeslu. Je autorom koncepcie pavilónu Ohel v Múzeu Poľských Židov, ako junior dizajn architekt pracoval na projektoch BrainCityLab ako aj na Power Plant City a ďalších zadaniach v Coop Himmelb(l)au. V súčasnosti je asistentom na Katedre architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Video

Mohli by vás zaujímať